nyhed

Menneskeskabt massedød på vej

Menneskeskabt massedød på vej

editorial

Mandag d. 6 maj 2019 offentliggøres en cirka 1800 siders lang rapport fra FN. Den er udarbejdet af IPBES, forkortelsen af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Et udkast af rapporten beskriver, at omkring en million dyrearter formentlig er truet af udryddelse, og at årsagerne hertil er menneskeskabte.

Den sjette massedød

En masseudryddelse som den der skete da dinosaurerne uddøde er formentlig på vej. Det mener flere forskere. Denne næste massedød går ud på, at der er flere dyrearter på jorden, der er ved at uddø. Det betyder et stort tab i naturens biodiversitet. Biodiversitet, også kaldt biologisk diversitet, betyder, at der er en naturlig variation i arter, gener, økosystem osv. blandt dyrene i naturen. Diversitet eller variation i den levende natur er utrolig vigtig for mennesket og for jorden. Derfor betyder et tab i biodiversiteten også et tab i menneskets velvære og trivsel. Masseudryddelsen er allerede i gang, og det er den sjette massedød, der er sket på jorden, men den menes at være den første massedød, som er menneskeskabt.

Menneskeskabt udryddelse

Menneskeskabte hændelser som fældede regnskove, drænede vådområder, byggeri af byer osv. ændrer jordens landmasse. Dette medfører blandt andet forurening og voldsomme ændringer i arternes levevilkår, hvilket er en stor del af årsagen til den sjette masseudryddelse af biodiversiteten. Det er blevet prioriteret, at man skal forsøge at redde biodiversiteten og naturen, og der er blevet sat flere delmål, som har medført, at nedgangen i biodiversitet på nogle områder er blevet mindre drastisk. Men der er stadig plads til forbedring. Derfor håber forsker Robert Watson, formand for den mellemstatslige organisation, der hører under FN, at politikere vil prioritere at gøre noget for tabet i biodiversiteten i lige så høj grad som klimaforandringerne er blevet prioriteret de seneste år. Rapporten har været tre år undervejs og offentliggøres i Paris på mandag d. 6 maj.

KILDE: Nyheder.tv2.dk, “Første menneskeskabte massedød er på vej, advarer forskere”, http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-04-foerste-menneskeskabte-massedoed-er-paa-vej-advarer-forskere